Jeroen van den Heuvel en Roald Leemans, twee smaakmakers van de GTC Rally 2019. (Nouws)

Ook in Nederland slaat het coronavirus hard toe. De Vechtdal Rally, gepland op 20 juni, zal niet verreden worden. Tot 1 juni zijn alle evenementen verboden in Nederland, maar de organisatie verwacht niet dat het haalbaar en wenselijk zal zijn om op 20 juni een rally te organiseren.

De GTC Rally, gepland op 10 en 11 juli, wacht nog af. Het draaiboek ligt klaar en er wordt gewerkt aan een bijzonder gezondheidsprotocol.

« Als organisatie volgen we nauwgezet alle maatregelen op, want ook bij de GTC Rally staat de veiligheid en gezondheid van de deelnemers, de medewerkers en het publiek op de eerste plaats, » vertelt John Elst, voorzitter van de Stichting Autosport Zuid-West Brabant. « We wachten af wat de overheid beslist en of we tegen de zomer groen licht krijgen. We hebben nog drie maanden. Hopelijk evolueert de gezondheidscrisis in positieve zin, want de deelnemers en fans willen heel graag het normale leven weer opnemen. »

Er wordt ook gewerkt aan een bijzonder gezondheidsprotocol. « De gezondheid en veiligheid van alle deelnemers, medewerkers en toeschouwers komt op de eerste plaats. Er ligt een specifiek protocol klaar met maatregelen voor het geval dat nodig is. Met een parcours gespreid over 80 kilometer asfalt is het mogelijk om het publiek de minimale afstand van 1,5 meter te laten respecteren, we kunnen eventueel het VIP-programma schrappen, enz, » aldus de organisatie.

« We betreuren trouwens dat de KNAF, meer bepaald de BSR, nu al beslist heeft om alle nationale rallykampioenschappen te schrappen. We vinden dat die beslissing misschien wat te voorbarig werd genomen, zeker voor de wedstrijden die deze zomer en in het najaar nog op de kalender staan, » aldus de organisatie. « Maar, het blijft wachten op groen licht van de Overheid, want we zullen de wedstrijd enkel organiseren wanneer het voor iedereen veilig is en op voorwaarde dat we het evenement financieel rond krijgen in deze moeilijke tijd. »